De flesta åkeriföretag säljer inte själva sina transporter utan låter förmedlingsföretag, speditörer eller lastbilscentraler sköta marknadsföring och försäljning av transporttjänsterna. Lastbilscentraler, speditörer och förmedlingsföretag fungerar som gemensamma beställningskontor för transportköpande kunder. Dessa organisationer tar emot bokningar och förmedlar dessa vidare till åkeriet som utför transporttjänsterna. Ersättningen åkeriet erhåller för utfört arbete sker till stor del genom ett sk avräkningssystem.

Ett avräkningssystem fungerar kort som så att åkerierna erhåller i pappersform en förteckning på utförda transporter föregående månad från sin uppdragsgivare. Dessa transporter är på förteckningen prissatta och innehåller information om uppdraget. Denna avräkning används därefter som underlag i bokföringen. Det är därför av stor vikt att åkeriet noga tittar igenom avräkningen och kollar så att den stämmer med utfört transportarbete. Betalningen betalas därefter ut till åkeriet och skall därefter stämma överens med avräkningen. Vilket innebär att åkeriet inkasserar sin ersättning ca: 60 dagar efter utförd transporttjänst.

Ersättningen åkeriet erhåller är i många fall provisionsbelastad vilket innebär att den transportsäljande organisationen dvs förmedlingscentralen, lastbilscentralen etc efter överenskommelse med åkeriet tar en på förhand framförhandlad procentsats på frakttariffen som ersättning för förmedlingen. Frakten för ett transportuppdrag prissätter det transportsäljande företaget fritt och i de flesta fall utan att åkeriet är inblandat.

Sammanfattningsvis innebär detta avräkningssystem att åkeriet först efter 60 dagar får en inblick i om det arbete som utförts var ekonomiskt hållbart. Vidare får åkeriet vid varje avräkningstillfälle ett administrativt merjobb med att kolla så att avräkningen överensstämmer med utfört arbete.

Skulle vara intressant om detta system skulle användas och vara praxis i övriga affärstransaktioner. Exempelvis vid våra dagliga inköp i livsmedelshandeln. En gång i månaden avräknas livsmedelsbutiken av sina kunder där kunden själv prissätter och redovisar den mängd och sort som tagits från butiken. Därefter kan butiken efter 60 dagar fakturera eller erhålla sin ersättning genom insättning på bank- eller postgiro.

1