Transaktionsprissatta bemanningslösningar

Fler och fler tredjepartslogistiker väljer nya sofistikerade bemanningslösningar. Istället för att köpa in bemanningskapacitet på timmar väljer man att för vissa avsnitt i produktionen tillämpa en transaktionsbaserad prissättningsmodell (pris per producerad enhet) mot bemanningsleverantören. På så vis åligger det bemanningsföretaget ifråga att anpassa personalresurserna för att exempelvis lossa en container eller t.o.m. att genomföra plock.  Detta i sin tur ställer stora krav på bemanningsföretagen att förstå kundens verksamhet och det aktuella uppdraget för att identifiera rätt prisnivå per exempelvis lossat kolli eller plockad orderrad.

0