Nu har de flesta av oss gått på julledighet. Inte riktigt alla dock. Jag hörde idag talas om ett företag som faktiskt går på högvarv hela julhelgen.

Kringle Industries – hemmahörande vid Nordpolen – har högsäsong. De tillverkar produkter för konsumentbranschen (själva produktionen är outsourcad till Kina, Malaysia och Baltikum). Via sajter som Wishlistr samlar Kringle in trender och marknadssignaler.

Alven i Cupertino senaste succén

Förr i tiden skedde all produktion och produktutveckling vid hemmafabriken men sedan flera år är denna verksamhet utspridd hos filialer över hela världen. En av de senast öppnade filialerna som finns i Cupertino har varit väldigt framgångsrik och står för hela 10% av Kringle’s omsättning för 2010. Detta beror mycket på den alv som företaget har satt som ledare i Cupertino. ”Steve” , som alven heter, ”är sanslöst duktig på att både förutsäga och driva på efterfrågan av våra produkter” säger Kris Kringle, företagets ägare och grundare.

Distributionens utveckling

Själva distributionskanalerna är världsomfattande och mycket komplexa.

”Vi arbetar med mycket snäva leveransfönster”, säger Kris Kringle, ”vårt varumärke är förknippat med säkra och pålitliga leveranser den 24 alternativt senast den 25 december, och förseningar är helt enkelt inte acceptabelt. Och fastän våra kunder har hela året på sig kommer de flesta beställningarna sista veckan.”

Företaget levererar sällan direkt till konsument numera. Successivt har Kringle Industries sålt av sina innehav downstream och äger idag endast mindre poster i de stora konsumentkedjorna såsom Walmart, Ikea, H&M och El-Giganten. Däremot har de ökat sitt innehav i e-handelsbolag som Amazon, Adlibris och Smartasaker.se.

”För första gången på 40 år har Kringle Industries direktkontakt med konsumenterna!” skrockar Kris Kringle förnöjsamt. Han fortsätter att berätta om hur företaget i början faktiskt levererade nästan all försäljning i egen regi.

”Vi hade en hel slädflotta”, brummar han stolt, ”renarna var av bästa kvalitet och leveranserna sköttes ofta med flyg direkt till kunderna. Men i och med att marknaden växte lavinartat valde vi att dra oss ur väldigt många av våra aktiviteter nedströms. Det fanns helt enkelt andra som kunde göra det bättre och med högre effektivitet.”

away in a field by druid labs, on Flickr

Kunderna gör jobbet

Och idag är det faktiskt kunderna som står för det största arbetet. Nära 85% av alla leveranser hämtas upp av slutkund hos någon av Kringle Industries återförsäljare. Detta upplägg är nödvändigt, anser Kris Kringle. ”Vi måste fokusera på vårt varumärke och på att leverera både kvalitet och volym. Då räcker tiden helt enkelt inte till för direktleveranser längre. Dessutom är det så att allt färre hus har åtkomlig levereranskanal via skorstenen.”

Framtiden

Kringle Industries har funnits i över hundra år. De planerar att finnas i minst hundra år till. Men Kris Kringle är ödmjuk inför uppgiften. Han inser att förändrade kundkrav och nya konsumtionsmönster påverkar verksamheten. ”Vi har idag en strategisk aktieportfölj. Vi äger delar i alla de branscher där vi verkar – och faktiskt några till. Något som vi har märkt är den ökande trenden med CSR – Corporate Social Responsibility. Vi tror att detta är framtiden. Företag måste helt enkelt bli bättre på att vara etiskt och moraliskt korrekta i sin verksamhet.”

Kris Kringle berättar om hur företaget kommer att förändras under de kommande åren. Innehav i konsumentmarknaden skall successivt minskas och flyttas över till tjänstemarknaden istället. Främst är det välgörenhetsorganisationerna som är målet.

”Välgörenhet är framtidens julklapp” säger Kris Kringle. ”Vi hoppas på högre lönsamhet i framtiden genom att helt enkelt skapa fler kunder som vill använda våra produkter och tjänster. Ju färre fattiga – desto fler kunder. Enkel matematik, helt enkelt.”

Kris Kringle ursäktar sig sedan och lämnar oss. Han har väldigt mycket att göra idag.


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

0