Nedan följer en lista på våra skribenter.

Found 33 Members
Male  /  Sweden
Rikard Engström har disputerat inom området logistik och godstransport och arbetar på Trafikverket m...
Male  /  United States
Yossi Sheffi, an international expert in supply chain management, is Professor of Engineering System...
Male  /  Sweden
Utbildning: Handelshögskolan Göteborg samt Chalmers tekniska högskola, Ek.kand., Tek.kand., Fil.kand...
Male  /  Sweden
Klas Hjort har nyligen doktorerat inom logistik med fokus på området konsumentreturer inom e-handeln...
Male  /  Sweden
Örjan Thönners har över 25 års erfarenhet av att utveckla företag och branscher genom effektiva logi...
Male  /  Sweden
Andreas Holmberg jobbar på den nya logistiksatsningen ReLog i Helsingborg, Lunds Universitet. Andrea...
Male  /  Sweden
Mats Johnsson är universitetslektor vid Förpackningslogistik i Lund och utbildningsansvarig för kand...
Female  /  Sweden
Lina Nord har precis avslutat sitt examensarbete på Förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola ...
Male  /  Sweden
Per Olof Arnäs är doktor i logistik och forskar på Chalmers. Han är föredragshållare och serieblogga...

0