Close
Profile Details
Örjan
Thönners

Örjan Thönners har över 25 års erfarenhet av att utveckla företag och branscher genom effektiva logistiklösningar. Idag arbetar Örjan som försäljningschef i Sverige för CHEP, en global leverantör av poolningslösningar för lastpallar och containers. Tidigare har han bland annat varit verksamhetsledare för DULOG, Dagligvaruhandelns Utvecklings- och Logistikgrupp, och där arbetat med att driva aktuella branschfrågor för dagligvaruhandeln. Inom Ragn-Sells Elektronikåtervinning AB, ett logistik- och miljöintensivt företag, arbetade Örjan som tf vd och vice vd med att utveckla leveransförmågan för att bättre serva befintliga och nya kunder samt placera företaget i position att få serva helt nya marknadssegment. Örjan har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Male
Sweden
Social Profiles
Account Details
0