Close
Profile Details
Harald
Holtsung

Utbildning: Handelshögskolan Göteborg samt Chalmers tekniska högskola, Ek.kand., Tek.kand., Fil.kand.
Arbetar vid Greencarrier Liner Agency Sweden AB
Driver tillsammans med Jakob Johannesson företaget Holtsung & Johannesson Consulting. De verkar inom transportbranschen som föredragshållare och analytiker.

Male
Sweden
Social Profiles
Account Details
0