Close
Profile Details
Mats
Johnsson

Mats Johnsson är universitetslektor vid Förpackningslogistik i Lund och utbildningsansvarig för kandidatprogrammet Logistics Service Management och mastersprogrammet Logistics Management vid Campus Helsingborg (ReLog), Lunds Universitet. I sin forskning analyserar Mats hur förpackningen/enhetslasten kan användas för att effektvisera logistikkedjan och hur olika s.k. ”service gaps” som existerar kan elimineras genom ökat fokus på logistiken. Han är specialiserad på analysverktygen händelsestyrd simulering och dynamisk modellering för att studera hur olika scenarier påverkas av förändrade förutsättningar. Förutom sin forskning kring tjänster och förpackningar inom logistik, är Mats även expert på logistikkluster och drivande av industrinära, applicerade forskningsprojekt inom logistikområdet.

Male
Sweden
Social Profiles
Account Details
0