Close
Profile Details
Per Olof
Arnäs

Per Olof Arnäs är doktor i logistik och forskar på Chalmers. Han är föredragshållare och seriebloggare och har över 20 års erfarenhet av transportbranschen. Han har, förutom forskningen, arbetat i branschen på operativ såväl som strategisk nivå med framtidsfrågor inom logistik, transporter, IT, miljö, energi och trafiksäkerhet.

Han älskar 2000-talet och brinner för en ökad digitalisering inom transportbranschen.

Male
Sweden
Social Profiles
Account Details
0