Violeta Roso är forskaren som dubbats ”Queen of dryports” för sitt banbrytande arbete med torrhamnar (hamnar...