Vi närmar oss ett val. Alla partier kapprustar, formulerar valspråk och försöker fokusera på rätt valfrågor....