Transportföretag – och då särskilt vägtransporter – målas ofta upp som miljöbovar och bakåtsträvare. Den allmänna...