En byggnadsarbetare bygger hus. En busschaufför transporterar passagerare. En läkare botar sjuka. En logistikforskare gör …...