Inom transportbranschen pågår mycket utveckling kring att flytta ut IT-systemen ut i fordonen. Fordonet är den...