Horisontella transportsamarbeten mellan företag på samma nivå i försörjningskedjan blir i takt med klimatmålen en allt...