Amazons utspel tidigare i veckan om drones har skapat en hel drös intressanta reflektioner. The real...