Nedan ser ni en liten film om grunderna i emissionsberäkning för vägtransporter. Den är en genomgång...