EU’s reaktion mot cabotageverksamheten i allmänhet och de låga chaufförslönerna i synnerhet lät inte vänta på...