Inom transportnäringen läggs mycket tid och energi på att öka/höja effektiviteten och på så sätt skapa...