För en tid sedan skickade jag ut en enkät via mina digitala nätverk (framförallt Facebook och...