Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för februari månad som skickades ut den 2/3.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

  • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
  • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
  • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
  • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
  • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
  • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
  • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Propositioner, skrivelser etc

I debatten

Oppositionen

Från forskningen

Omvärld –Nationellt

Systemnivån

Kollektivtrafik

Luftfart

Sjöfart

Järnväg

Väg

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Australien

Buthan

Colombia

Danmark

Förenade Arabemiraten

Estland

Finland

Grönland

Kina

Malaysia

Nederländerna

Norge

Panama

Schweiz

Tyskland

Uganda

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning mars 2014Omvärldsspaning juli-augusti 2013 >>
0