För att inte helt tappa greppet om logistiken under påskledigheten har vi här på Logistikfokus ställt samman några små modelleringsövningar som ni kan använda som diskussionsunderlag när ni umgås med nära och kära under påskhelgen. Övningarna är tänkta som diskussionsunderlag och meningen är att ni själva ska – tillsammans med ert sällskap – fundera och reflektera över denna helg och vad den innebär rent logistiskt. Vi har valt att lyfta fram tre separata perspektiv (det finns fler) som ni kan diskutera kring. Det första är en relations-/marknadsbild över förhållandet hare-ägg-barn. De binds samman av olika aktiviteter.
image
För att ni ska komma igång har vi tagit fram några instuderings-/diskussionsfrågor:

  1. Finns det fler viktiga aktörer som kan påverka aktiviteterna?
  2. Hur är det med riktningen på aktiviteterna? Kan man sätta pilar på triangelns sidor?
  3. Vad händer om någon av aktörerna blir mäktigare än de övriga?
  4. Är ägget verkligen passivt i denna relation? Vad händer om det utrustas med till exempel RFID?

Diskutera i grupp och ställ sedan samman i kommentarsfältet nedan.

Övning 2 handlar om nätverkslayout. Häxornas transport till (och från) Blåkulla kan ses som ett stort hub-and-spoke-nätverk.
image
Det finns ett underliggande antagande om att det förekommer ett visst behov av alla dessa transporter (en så kallad O/D-matris). Några frågor att diskutera:

  1. Varför förflyttar sig häxorna över huvud taget? Och varför till Blåkulla?
  2. Om de flyttar sig på grund av att de vill utbyta varor, tjänster och information – skulle inte ett linjenätverk fungera lika bra?
  3. Hur kan trängselproblematiken inne i hubben hanteras med hjälp av moderna verktyg (IT)?
  4. Hur ser returflödet ut? Finns det?

Diskutera i grupp och ställ sedan samman i kommentarsfältet nedan.

Uppgift 3 handlar om entitetsmodellering. I figuren nedan visas ett exempel på hur påskbordet kan modelleras i ett klassdiagram.

image

Er uppgift blir att – utifrån exemplet ovan – modellera resten av påsken (inklusive aktörer och resurser) med hjälp av UML. Skapa sekvensdiagram för måltider och andra aktiviteter, tillståndsdiagram över mat, dryck och godis samt use casediagram över användandet av TVn.

Diskutera i grupp och ställ sedan samman i kommentarsfältet nedan.

Vi hoppas att ni på detta sätt lyckas frambringa den där äkta logistikpåskkänslan som bara en modelleringsövning kan ge.

Glad logistikpåsk!

1