Hur ser framtidens e-handel ut enligt dig?

Kent Lumsden skrev i ett tidigare inlägg bl.a. om den långa svansens ekonomi att ”inom all logistikverksamhet kommer vi att få nya och förstärkta kundkrav. Vidare skriver han ”att dessa skapar behov av nya distributionslösningar med åtföljande behov av nya affärsmodeller för att få täckning för ökande levererad service och nedlagda kostnader”. Kents slutsatser stämmer väldigt väl med den erfarenhet jag har från min forskning inom e-handeln.

I dagsläget arbetar jag bl.a. i ett projekt som drivs av professor Dag Ericsson i samarbete med bland annat e-handelsföretag, SIIR och Sweden Logistics. I projektet är vi är ute efter att undersöka vilka krav som finns på dagens och framtidens e-handel. Hur fungerar egentligen dagens leveranser, kommunikation, returhantering mm.

Det verkar vara en trend att fler och fler e-handlare erbjuder fri frakt och fria returer som en grundservice eller under kampanjer för att locka in kunder mm. Under vintern 2010 genomförde vi ett randomiserat experiment där vi erbjöd kunder olika leverans och returvillkor och det var uppenbart att detta förändrade kundernas köp och returbettende. Det är ganska lätt att förstå eller tänka sig att kunder blir påverkade på olika sätt och vi såg bl.a. en ökad orderfrekvens, ökad sannolikhet för returer och lägre ordervärde.

Samtidigt ser vi en trend där fler företag (t.ex. nelly.com, ellos, Zalando, Amazon, Zappos) utvecklar ett online retursystem för kunder som vill returnera. Det vill säga vi ser en början till att separera returinformationen från returgodset. Personligen tror jag att det är viktigt för företagen att göra detta då konsumenterna är den ”enskilt” största leverantören av gods in i systemet och vi kan faktiskt integrera och styra returflödet bättre. Vi får i ett nytt system fler möjliga beslutspunkter (se bild nedan) där vi kan sortera ut returnerat gods och på så vis decentralisera delar av returhanteringen men ändå behålla kontrollen och planeringen av returhanteringen.

Future system

I projektet framtidens e-handel vill vi även förstå hur handeln kan nå ut till er som inte är kunder i dagens system. Vad är det som gör att ni inte handlar idag och vad krävs för att få er som kunder eller det kanske inte går? Vi är även intresserade av att inhämta synpunkter och idéer från er, företagare, som har intressen inom e-handeln. Slutligen, hur utvecklar vi gemensamt ett distributionssystem som skapar fördelar, som Kent skrev i maj 2011, för kunden, logistikoperatören och samhället?

0