Frankfurts flygplats har precis invigt sin fjärde landningsbana. En stor investering som ökar maxkapaciteten från 82 rörelser (starter och landningar) per timme till 126. Som världens nionde största flygplats är Frankfurt ett viktigt nav för både passagerare och gods. Men för en tid sedan beslutade en regional domstol att alla nattflighter mellan 23 och 05 skulle förbjudas. Beslutet baseras på en klassisk så kallad NIMBY-kampanj där boende i närheten protesterar över buller och andra olägenheter.

Flygförbudet har nu trätt i kraft och får en del underliga konsekvenser. En av dessa beskrivs i reportaget i filmen nedan. Temperaturkänsligt läkemedel skall flygas till Kina och tvingas mellanlanda i Köln på kvällen för att därifrån starta nattflighten till Kina. I Köln är det nämligen inte förbjudet att flyga nattetid (ännu). Piloterna, som flyger på 20 minuter till Köln, transporteras tillbaka till Frankfurt med minibuss. Det tar två timmar.


Logistics in Chaos – Night Flights Banned over… by deutschewelle

Restriktioner av denna typ kommer bara att öka allt eftersom urbaniseringen ökar och flygplatser, godsterminaler och industrier finner sig omslutna av bostadsområden. Det förs en liknande debatt om lastbilstransporter i stadskärnor nattetid. Filmens budskap är att alla förändringar i spelreglerna får konsekvenser, och som Lufthansas representant befarar så kommer flöden att dirigeras bort från Frankfurt till förmån för andra flygplatser.

Enligt uppgift skall flygförbudet prövas i högre instans i början av 2012.

0