Nu är årets stora branschträff Logistik och Transport över. För mig blev det tre fullmatade dagar av kontakter, seminarier, samtal, intryck, möten, espresso och montergodis.

Jag deltog själv i tre olika seminarier på konferensen och tänkte här sammanfatta mina egna intryck och erfarenheter från dessa. Först ut är del 1:

Sustainable City Goods Transport and Logistics

Jag var moderator på detta seminarium. Syftet var att belysa utmaningar och lösningar på ett av vår tids största transport- och logistikproblem – stadstransporter.

Lego City Overview by avrene, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License by  avrene
Det finns naturligtvis ett stort antal utmaningar när man pratar om logistik i stadskärnor. Några av dessa är:
  • Efterfrågan > tillgången – en stadskärna är främst konsumerande och avfallsproducerande. Produktion sker utanför.
  • Personer – boende, yrkesarbetande och besökande. Alla ska kunna röra sig fritt och säkert.
  • Gods – Privatpersoner och företag behöver leveranser. Avfall behöver forslas bort.
  • Markanvändning – varje m2 är viktig
  • Mobilitet – hur enkelt är det att förflytta personer/gods i staden?
  • Trängsel – när alltför många fordon/personer finns i systemet samtidigt
  • Buller – till exempel lastbilstrafik på natten
  • Emissioner – inte bara CO2. I en stadskärna får även andra emissioner stora effekter (giftighet, förstörda byggnader etc.)
  • Tillgång på energi begränsad – bensinstationerna flyttar utanför stadskärnan

Sessionen tog upp och behandlade flera av dessa problem.

Bernt Svensén från Business Region Göteborg redogjorde för projektet Klimatsmart Citydistribution som är ”ett demonstrationsprojekt med målsättningen att på kort tid halvera utsläppen av växthusgaser från godstransporter inom Göteborgs stads miljözon. Transportföretag, fordonstillverkare, bränsleleverantörer och offentliga organisationer demonstrerar möjligheterna med ny och befintlig teknik, användning av förnybara drivmedel och en samordning av godstransporter.”

Lova André Nilsson från Stockholms Stad presenterade projektet CLEANTRUCK som ”…går ut på att etablera mackar för förnybart lastbilsbränsle och att testa och demonstrera nya sorters miljölastbilar. Sparsam körning, kväve i däcken samt kylaggregat med flytande koldioxid till kylbilarna provas också för att ytterligare minska utsläppen från godsdistribution. Ett flertal privata åkerier har förhandsanmält sin medverkan. Totalt kommer ett 80-tal miljölastbilar köpas, köras och utvärderas i projektet.”

Lars Mårtensson från Volvo Trucks berättade om Volvos strategi där både energieffektivitet och alternativa drivmedel spelar viktiga roller. Ett antal fordon och motorer har tagits fram för att möta de nya drivmedel som kommer. Bland annat satsas det på flytande metan som ett komplement till diesel. Detta presenterades sedan av Anna Berggren från FordonsGas som berättade om deras satsning på flytande metan.

Stefan Nyström från Preem presenterade deras nya bränsle Evolution Diesel. Denna är producerad delvis på tallolja från svensk skog och minskar fossil CO2 med 16%.

Michael Browne, professor från University of Westminster i London och gästprofessor på Handels i Göteborg visade oss hur London arbetar med citylogistik. 17% av allt trafikarbete i London är godstransporter. Denna siffra förväntas öka med 25% fram till 2030. I London arbetar man med en modell där transportföretag, transportköpare och regionalt/lokalt styre samarbetar. Till exempel så kan transportföretag certifiera sig enligt en modell som heter FORS (Freight Operator Recognition Scheme). De kan få brons-, silver- eller guldcertifikat som ger dem fördelar men också förpliktelser och åtaganden.

Sessionen avslutades med en paneldiskussion mellan Michael Browne, Lova André Nilsson, Bo Hallams från DB Schenker och Henrik Boding från Posten Logistik.  Bland annat presenterade Bo Hallams en ny Svensk överenskommelse där lokala och regionala initiativ ska kunna samordnas och lära av varandra. Diskussionen avslutades med att alla i panelen fick beskriva hur de skulle gå tillväga för att bygga en ny stad. Alla var överens om att man först och främst ska bygga för ett bra boende.

På det stora hela tycker jag att sessionen funkade bra och jag hoppas att de som besökte den tycker likadant och att alla fick med sig något nytt när de gick därifrån.

Nästa del kommer att handla om OS i London 2012. Stay tuned!

Series NavigationLogistik och Transport 2011 del 2: OS i London >>
0