Hållbarhetsdiskussionen fortsätter. Till skillnad från vad många tror, handlar hållbarhet inte bara om miljö, utan även om ekonomisk och social hållbarhet. Det innebär att det som inte är affärsmässigt lönsamt, per definition inte är hållbart.

Hållbara transporter är något av en paradox och en verklig utmaning. Dem flesta är eniga om att en viktig komponent i att åtminstone göra transporter mer hållbara, är ICT (Information Communiction Technology). EU satsar mycket forskningsmedel på att få igång en diskussion kring ämnet och att sprida s.k. ”Best practice” för hur ICT kan användas inom Logistik och transportområdet. Ett av projekten för att just främja spridandet av kunskap inom området är det pågående projektet Logistics 4 Life.

För de som är intresserade är projektets hemsida: http://www.logistics4life.eu/

Det finns även ett forum på LinkedIn, där man kan diskutera hållbarhetsaspekter av transportlogistik relaterat till ICT: http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=2688118&trk=anet_ug_grppro

0