Jag har spelat in en liten screencast om begreppet transportkvalitet. Filmen är en kondenserad version av en längre utläggning där jag går igenom begreppen som jag anser utgör transportkvaliteten: transportsäkerhet, trafiksäkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet. Idén bakom begreppet är att lyfta fram ett utpräglat systemperspektiv där flera intressenters behov tillgodoses.

Kommentera gärna, både vad gäller formatet och innehållet!

Filmer som denna är ganska enkla att producera. Jag är därför nyfiken på om det finns intresse av att jag gör fler. Tanken är att de ska vara på maximalt 10 minuter (ja, jag vet att denna är på drygt 13 minuter…).

Jag har också laddat upp bilderna på Slideshare.

0