Logistikfokus är ju som sagt en crowdsourcad blogg. Detta innebär att det är flera som bidrar till innehållet och att helheten växer fram allt eftersom.

Flera personer har redan hört av sig och visat intresse för att skriva inlägg och jag hoppas naturligtvis på ännu fler! Det ska bli otroligt spännande att se vad som växer fram av detta projekt.

Jag tänker inte vare sig censurera eller editera (om inte jag blir ombedd) inskickade inlägg och varje skribent får förtroendet att skriva om det som de vill så länge riktlinjerna uppfylls.

Jag tänkte i detta inlägg slänga ut några ”krokar” som kanske skulle kunna fungera som inspiration för dig i branschen. Jag ser framför mig ett antal intressanta ämnen, eller varför inte artikelserier, som kanske skulle intressera någon eller några av er läsare att skriva om. Se det som en önskelista.

Hugg tag i ett ämne och skriv på! Det vore kul att se hur många av dessa punkter vi kunde adressera. Jag har numrerat dem för att det ska bli lättare att kommunicera vilken man vill skriva om (och det kan vara flera på samma ämne, naturligtvis).

 1. Transporter och miljö
  1. Om energiförsörjning generellt. Klarar vi av ett oljepris som är 3 gånger högre än vad det är idag?
  2. Alternativa drivmedel – kan vi tillverka dessa i Sverige?
  3. Hur ska transportköpare ställa bra, relevanta och uppföljningsbara miljökrav vid upphandlingar?
  4. Hur beräknas emissioner från godstransporter? Persontransporter?
  5. Kan man CO2-märka en bananklase?
  6. Kommer internationell utsläppsrättshandel att påverka svensk transportindustri?
 2. Transporteffektivitet
  1. Hur kan transporteffektiviteten förbättras? Nya fordon? Nya lastbärare? IT-system?
  2. Är vi duktiga i Sverige? Hur är det i andra länder?
  3. Hur mäter vi transporteffektivitet? Finns det mer än ett sätt?
  4. Fler och fler av världens invånare bor i storstäder. Hur kan vi lösa deras transportbehov så effektivt som möjligt?
  5. Om du fick designa ett citydistributionssystem från scratch – hur skulle det se ut?
 3. Transportkvalitet
  1. Vad är transportkvalitet? För vem?
  2. Tillförlitlighet – hur säkerställer vi leveransfönster som blir allt mindre samtidigt som medeltransportavståndeet ökar?
  3. Transportsäkerhet – hur hanteras den allt ökande brottsligheten?
 4. Logistik, SCM
  1. Vilka trender ser vi i olika branscher (bygg, detaljhandel, dagligvaror, fordonsindustri, lantbruk etc.)?
  2. Hur hanterar transportföretagen kundernas globalisering?
  3. Vad har e-handeln för påverkan på traditionella transport- och logistiksystem?
  4. Nya och intressanta affärsmodeller – finns dessa?
 5. ITS (Intelligenta Transportsystem)
  1. Hur ser trenderna ut för transportföretagens informations- och affärssystem?
  2. Kan vi lära oss från andra branscher (till exempel olika serviceyrken)?
  3. Vilka tekniska flaskhalsar kommer vi att stöta på i framtiden (brist på radiofrekvenser tex.)?
  4. Finns data att tillgå från till exempel myndigheter som kan användas för att öka effektiviteten i transportsystem (till exempel framkomlighetsinfo).
 6. Infrastruktur
  1. Är infrastrukturen en flaskhals som hindrar utveckling eller är det tvärtom?
  2. Sverige är väldigt stort och glest befolkat. Behövs andra modeller för att bedöma infrastrukturinvesteringar än vad som sker i till exempel Tyskland?
 7. Vetenskap
  1. Var ligger forskningsfronten just nu? Kan vi räkna med några stora paradigmskiften i klass med ISO-containern eller lastpallen i framtiden?
  2. Logistiken är en vetenskap som har många relationer till andra områden såsom matematik, produktionsteknik och marknadsföring. Sker samarbeten mellan dessa olika discipliner? Hur då? Och vad får man ut av det?
 8. Internet och dess effekter
  1. Hur påverkas branschen av internet? Sociala medier? Konsumentnära företag hittar oftast snabbare till dessa arenor. Finns det några goda (eller dåliga) exempel på hur transport- eller logistikföretag har anammat dessa nya kanaler?
  2. Hur påverkas daglig verksamhet av att alla inblandade på ett transportföretag har tillgång till nätet (även förare)?
 9. Tredjepartslogistik, 3PL
  1. Vilka risker/möjligheter finns med outsourcing?
  2. E-handeln är en av de största möjligheterna för 3PL-industrin. Hur tas denna möjlighet tillvara?
  3. 3PL-företagen är ofta konkurrenter till sina leverantörer (transportföretag som också är 3PL-aktörer). Hur hanteras detta?

Naturligtvis finns det många, många fler intressanta ämnen. Se detta som min personliga önskelista just nu. Jag kommer att uppdatera detta inlägg allt eftersom inlägg publiceras eller nya önskemål tillkommer.

Ändringar

101208: Lade till avdelning 9 (3PL)

0