Vi närmar oss ett val. Alla partier kapprustar, formulerar valspråk och försöker fokusera på rätt valfrågor. Men, hur är det med godset i valet? Nej, tyvärr får vi nog inte se det i någon utsträckning att tala om. För, godset röstar ju inte! Det här är något som vi transport- och logistikforskare gärna slänger ur oss – även jag! När jag pratar om godstransporter i städer, så är ett av de problem som jag ofta tar upp att godset får alldeles för lite utrymme i stads- och trafikplaneringen i konkurrensen med persontransporter av olika slag. Men ärligt talat. Är det inte dags att sluta slänga ur oss klyschor och i stället se till att vi får något gjort?

citylogistik Almedalen

Bild: Transportgruppen

Nyligen deltog jag i ett seminarium under Almedalsveckan med titeln ”Citylogistik – mycket snack, men blir det nån verkstad?”. Och, hur är det egentligen med verkstaden? Under seminariet konstaterade vi att det faktiskt händer mer och mer – men det räcker inte. Det är farligt att fokusera på enskilda frågor och tro att det finns en specifik ”lösning”. Men, citylogistik är ju inte egentligen något problem. Det är en förutsättning för en levande och attraktiv stad. Vi behöver varor i butikerna, mat och dryck på restaurangerna och rena lakan på hotellen. Problemet är att godstransporterna ofta prioriteras ner i trafik- och stadsplaneringen.

Under våren presenterades Färdplanen för citylogistik av Forum för transportinnovation. Det är en färdplan som stakar ut de viktigaste stegen framåt när det gäller citylogistik och undertecknad var processledare för detta arbete. I arbetsgruppen (som bestod av representanter från Closer, Chalmers, TrV, Volvo, SKL, Umeå, VTI och Linköpings universitet) enades vi om att det är så gott som omöjligt att identifiera ETT nästa steg. Vi måste arbeta på bred front för att kunna komma framåt inom området nationellt.

Men, det som krävs är då en bättre förankring av godstransportutmaningen och hur man ska hantera dessa frågor inom kommunerna. Det krävs också en generellt bättre kunskap och därmed en ökad förståelse bland samtliga aktörer och intressenter till området. För att nå detta och för att undvika fragmentation av idéer och initiativ krävs det någon typ av samordning av aktiviteter. En typ av nationell plattform för Citylogistik. Frågan är bara vem som ska axla detta ansvar och på vilket sätt det ska göras. DET är en politisk fråga som bör vara relevant om vi ska nå hållbarhet, livskvalitet och attraktiva städer!

Vi har en fantastisk kunskap i Sverige, forskningskompetens såväl som många erfarenheter från mängder av lokala initiativ och projekt. Sverige lyfts i ett europeiskt perspektiv ofta fram som en förebild. Gemensamt har vi tillräcklig kunskap för att kunna förändra – men, vi måste sprida kunskapen så att den når politiker och beslutsfattare! Så, kära logistikkollegor och andra som är intresserade av frågan: ut och lobba, sprid kunskap, öka medvetenheten och förklara varför det är så viktigt att även godset får synas.

Hjälp till att övertyga politiker och tjänstemän runt om i Sverige om att hållbara och attraktiva städer aldrig kommer att existera utan att man också tar hänsyn till hur godset (och även andra typer av transporter) behöver förflyttas, att förutsättningarna måste skapas redan i stadsplaneringen och utvecklingen av nya områden, att gatubeläggning är lika intressant för en gående turist som för en chaufför som drar en palldragare längs en gata och att mjölken aldrig kommer att nå butikshyllorna om det inte finns bra förutsättningar för att kunna leverera den dit…

0