Descartes, a provider of SaaS logistics software solutions, had their Global User & Partner Conference – Evolution 2013 – last week.

Per Olof Arnäs’s insight:
Omni-channel. Dags för alla att lära sig detta begrepp nu.

0