Idag lanseras webbplatsen energieffektivatransporter.se som är tänkt att fungera som informationsportal för demonstrationsverksamheten inom High Capacity Transports – HCT.

HCT

På webbplatsen finns information om befintliga försök, om HCT i allmänhet samt en möjlighet för intresserade företag att komma i kontakt med HCT-programmet.

HCT beskrivs på webbplatsen:

High Capacity Transports (HCT) avser införande av fordon med högre kapacitet (längre och tyngre eller med ökad volym) än vad som idag används. Sådana fordon innebär att befintlig kapacitet bättre tas tillvara genom en mer rationell användning av infrastrukturen. Därmed minskar också behovet av investeringar i ny infrastruktur. HCT innebär också produktivitetsökningar, en lägre energianvändning per ton-km/person-km och lägre utsläpp av framför allt koldioxid.

HCT är en mycket aktuell fråga som just nu diskuteras i hela Europa. Webbplatsen drivs av Skogforsk som är en av organisationerna som arbetar i det nationella HCT-projektet på CLOSER.

0