Denna film beskriver hur lönsamheten i ett företag påverkas av de fundamentala dimensionerna Intäkter, Kostnader och Kapital. Dessa tre är inte oberoende utan hänger samman i något som kallas den logistiska målmixen där en positiv förändring av en av dem kan påverka de andra två negativt.

Filmer av denna typ är ganska enkla att framställa. Hör gärna av dig om det är något speciellt inom vårt ämnesområde som du vill få förklarat eller förtydligat.

Förresten, vad gillar du den nya vinjetten 😉

1