Denna film beskriver hur lönsamheten i ett företag påverkas av de fundamentala dimensionerna Intäkter, Kostnader och...