I förrgår lanserades Näringsdepartementets nya Transportblogg (något Logistikfokus var snabba med att rapportera). Vi har med anledning av detta fått en intervju med Hans Brändström, Departementsråd och enhetschef för Transportenheten på Näringsdepartementet.

Grattis till en bra start på Transportbloggen! Vilka är ni som skriver?

Tack, ja det känns som en bra start, invigningen av bloggen vid Transportforum i Linköping var också trevlig.

Vi som skriver är främst tjänstemän på Transportenheten vid Näringsdepartementet, men vi kommer också att välkomna gästbloggare från våra myndigheter och närstående organisationer.

Kommer infrastrukturministern att skriva?

Möjligen kommer även ministern att skriva, men det är främst en tjänstemannablogg.

Vad kommer ni att skriva om? Vad kommer ni inte att skriva om?

Vi kommer att skriva om aktuella frågor inom transportområdet och det är ju ganska brett. Vi välkomnar även synpunkter på ämnesområden vi bör behandla på bloggen.

Vi kommer däremot inte ge någon förhandsinformation av något slag på transportbloggen. Nyheter från politiken publiceras på annat sätt.

Vad är Transportbloggens funktion – informationsspridning, dialog, debatt etc.?

Framförallt handlar det om att skapa en ny kontaktyta med omvärlden. Vi vill vara öppna och inbjudande i vårt förhållningssätt gentemot alla som är intresserade av transportområdet. Jag är övertygad om detta utvecklar våra processer och i slutändan blir resultatet av vårt arbete bättre.

Hur ser ni på delning av era inlägg på till exempel LinkedIn, Twitter och Facebook? Finns ni på dessa kanaler?

Det är bara positivt om våra inlägg delas på på så många seriösa kanaler som möjligt. Vi finns på Twitter

Kommer ni att använda er av andra medier i bloggen (tex livesändningar, filmer etc.)?

Filmer kommer att förekomma. Livesändningar kommer även fortsättningsvis att visas på vår hemsida Regeringen.se

Vart kan man vända sig om man har frågor, synpunkter eller förslag som gäller Transportbloggen?

Man kan med fördel vända sig till vårt kommunikationssekretariat och där Louise Andersson.

Vilka blir 2012 års tre viktigaste händelser?

Det är inte helt lätt att ange, men i vår värld brukar tidpunkter för beslut om propositioner till Riksdagen betecknas som viktiga händelser. Vi har ett antal planerade propositioner under året som inte låter sig rangordnas.

 

Anmärkning: Näringsdepartementets twitterkonto är @naringsdep

Series NavigationE-handelsexperten Arne Andersson >>
0