Nedan ser ni en liten film om grunderna i emissionsberäkning för vägtransporter. Den är en genomgång av de mest väsentliga faktorerna som påverkar såsom motor, bränsle, körstil och transportuppdrag.

Om intresse finns kommer eventuellt även en film om lite mer avancerad kalkylering, till exempel om allokeringsproblemet.

Uppdatering. Bilderna finns här:

1