För en tid sedan skickade jag ut en enkät via mina digitala nätverk (framförallt Facebook och Twitter). Enkäten var en förberedelse för mitt framträdande på Sharea.

Eftersom jag både har forskat och arbetat en hel del inom transport/logistik bestämde jag mig för att adressera en del av de myter som florerar. Jag hade en bild av vad folk utanför min bransch trodde/tyckte men jag kände att jag behövde ta reda på om min magkänsla stämde eller inte. Därför skickade jag alltså ut en kort enkät där jag uppmanade folk att ta ställning till vissa påståenden. Enkäten använde jag sedan för att göra mitt föredrag, baserat på fyra myter om transporter.

Detta inlägg hanterar myt nr 1 – Pallmyten

img01_124466544880230200

Bild: Byggpall.se

Jag ställde följande fråga i min enkät:

Edit-form-Vad-tycker-du-om-transporter-Google-Docs-15

Som ni kan se tror de flesta (55%) att den vanligaste transporten i Sverige är med gods på pall.

Sanningen ligger en liten bit bort, däremot…

I figuren ovan (från statistikmyndigheten SIKA, numera Trafikanalys) ser vi fördelningen mellan olika godstyper som transporteras i Sverige (räknat i ton). Gods på pall är 10%. Livsmedel är 7%. Överlägset störst är bygg- och anläggningstransporter tillsammans med jord- och skogsbruk.

Hur kommer det sig då? Att ”alla” tror att palltransporten är normen? Till och med folk med branscherfarenhet tror detta. Av de 41 personer som svarade ”Gods på pall” angav 19 att de hade erfarenhet från transportbranschen.

Det är i och för sig inte så konstigt. Överallt där vi som konsumenter rör oss ser vi lastpallar. I fyrkantiga lastbilar med skåp.

De olika tårtbitarna i diagrammet ovan hålls ofta åtskilda i näringslivet. Företag som sysslar med palltransporter gör endast detta. Företag som transporterar trävaror har specialiserat sig på detta. Och så vidare…

Om du hör till de som skulle gissa på 80% – det gör inget! Du är inte ensam. Fast nu vet du bättre.

Pallmyten – BUSTED!

Series NavigationTransportmyt 2: Järnvägsmyten >>
0