Close
Profile Details
Rikard
Larsson

Rikard Larsson arbetar som Business and Service Developer inom Soft Products på Volvo Technology som är forsknings- och utvecklingsbolaget inom AB Volvo. Rikard leder utvecklingen och förvaltningen av AB Volvos globala tjänsteutvecklingsprocess samt utvecklar nya koncept och tjänster inom olika områden, dels i olika forskningsprojekt och även internt för de olika Volvobolagen. Rikard har en B.Sc. i Automation och Mektaronik och en M.Sc. i Production Management från Chalmers samt en B.Ba i Industrial and Financial Management från Handels.

Male
Sweden
Social Profiles
Account Details
0