Close
Profile Details
Maria
Lindholm

Maria är doktorand på Chalmers på avdelningen för Logistik och Transport. Maria forskar på citylogistik med fokus på hur kommuner och andra myndigheter hanterar och bör hantera godstransporter i stadsmiljö. Maria har jobbat i flera stora projekt, både nationellt och internationellt inom just detta område, bl.a. inom CIVITAS. Maria är under doktorandperioden tjänstledig från WSP där hon är anställd som konsult inom citylogistik-området. Tidigare har hon arbetat även på Transek och TFK.

Female
Sweden
Social Profiles
Account Details
0