Close
Profile Details
Malin
Göransson

Malin Göransson är doktorand på Lunds Tekniska Högskola. Malins forskning fokuserar på intelligenta förpacknings-, och logistiklösningar för livsmedel. Hon arbetar med innovationsprojektet ”DynahMat, Dynamisk hållbarhetsdatum för minimerat matsvinn” som är ett samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Malmö Högskola, SIK och livsmedelsindustrin.

Female
Sweden
Social Profiles
Account Details
0