Close
Profile Details
Joakim
Kalantari

Joakim Kalantari är disputerad inom transport och logistik med fokus på transporteffektivitet, transportsnätverksdesign, -modellering och -simulering. Joakim är forskare/konsult på SSPA Sweden AB där han tillämpar och vidareutvecklar sin forskning inom maritima transportsystem. Joakim leder förnärvarande forskningsprojektet Slow Steaming Logistics; en studie om hur varuägare hanterar marginellet ökande ledtider till följd av reducerat seglingshastighet som är en effektiv åtgärd för minskad miljöpåverkan från sjöfarten.

Male
Sweden
Social Profiles
Account Details
0