Close
Profile Details
Emma
Westerberg

Emma Westerberg arbetar som business developer inom soft products på Volvo Technology som är forsknings- och innovationsenheten på AB Volvo. Emma utvecklar nya koncept och tjänster inom logistikområdet, dels i olika forskningsprojekt och även internt för de olika Volvobolagen. Emma har en utbildning i Maskinteknik med en avslutning inom Supply Chain Management från Chalmers.

Female
Sweden
Social Profiles
Account Details
0