Close
Profile Details
Andreas
Jönsson

Andreas är 37 år och har verkat och arbetat i stort sett under hela sitt liv med transport och logistik. Han är uppväxt i en åkerifamilj och har arbetat i ledande befattningar de senaste 10 åren. Andreas innehar en fil kand i transportekonomi och logistik från Växjö universitet.

Male
Sweden
Social Profiles
Account Details
0