Close
Profile Details
Andreas
Hagen

Andreas Hagen är doktorand vid avdelningen för Logistik & Transport på Chalmers. Han arbetar med ett forskningsprojekt inom Intelligenta Transportsystem (ITS) med fokus på infrastruktur och informationssystem som stödjer godstransporter. Andreas har en bakgrund inom informationssystem och teknik som stödjer logistik och transportverksamhet.

Male
Sweden
Social Profiles
Account Details
0