Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle. DynahMat är ett forskningsprojekt på Förpackningslogistik på Lunds...