Den 1/7 deltog jsg i en debatt arrangerad av Bring om citylogistik i Almedalen. Den livesändes naturligtvis:

I filmen berättar jag bland annat om två projekt vars resultat är mycket intressanta. Det första är Transportinköpspanelen som är en undersökning utförd av Chalmers, Göteborgs universitet och IVL där transportköpare fått svara på frågor om beteenden och prioriteringar etc.

Det andra är den färdplan för citylogistik som utvecklats på uppdrag av Forum för innovation i transportsektorn.

0