Lena Göthberg, generalsekreterare för SAI – Sjöfartens Analys Institut är sedan länge ett känt ansikte inom transportnäringen. Hon är en fantastisk nätverkare och har alldeles nyligen startat sin alldeles egna blogg där hon tänker lyfta sjöfartsfrågor. Vi har också naturligtvis länkat till bloggen i vår lista i spalten här bredvid och ser fram emot många bra och intressanta inlägg.

lena-gothberg

Grattis till nya bloggen! Hur resonerade du när du valde att börja blogga?

Det finns ingenstans man kan läsa om sjöfart om man inte är inne i branschen och läser branschmedia. Jag såg en möjlighet att göra något bra för den näring som jag brinner för och samtidigt dra nytta av den erfarenhet jag skaffat mig. Jag är ju trots allt utsedd av sjöfartsnäringen att vara trendspanare, så då blir bloggen ett sätt att dela med sig av det man ser.

Du är ju väldigt aktiv inom sjöfartsnäringen, kan du berätta lite om din bakgrund och vad du gör för tillfället?

Jag har arbetat inom sjöfarten i 25 år (!) först inom det marina försäkringsområdet, både som mäklare och försäkringsgivare. Att kaskoförsäkra fartyg är INTE som att försäkra en bil eller inte ens en lastbil. Det kräver att man känner till mycket om rederiet, deras filosofier omkring underhåll, besättning,management och bildar sig en uppfattning om det innan man går in på själva fartygen och hur de ser ut och räknar fram en premie. Lägg därtill att ett fartyg kanske är värderat till USD 80,000,000, så förstår man varför det ofta är fler än en försäkringsgivare som delar på risken.

2000-2009 var jag anställd av Codan, ett danskt försäkringsbolag som äger Trygg-Hansa, och ingick i en nordisk ledningsgrupp, med fokus på svenska rederier.

2010 fick jag frågan om jag ville bli generalsekreterare för Sjöfartens Analys Institut, SAI, vilket innebär att tillhandahålla ”business intelligence” till företagen i den maritima näringen. Jag företräder 62 företag i upphandlingen av strategisk input där vi i dagsläget har leverans av marknadsrapporter och analyser från olika företag i England och Holland. I grund och botten handlar det ju om vilken handelsvara som ska förflyttas vart och hur. Vi rapporterar på olika segment och olika handelstrender. Det ingår också i mitt uppdrag att förvalta vårt flaggskepp; Executive Meeting, en konferens varje år i januari som är lite ”kick-off” för det nya året, det är då vi lyfter blicken och diskuterar det som ligger runt nästa hörn.

Vid sidan om uppdraget som generalsekreterare jobbar jag för andra uppdragsgivare i mitt eget företag, just nu är det mycket miljö och digital kommunikation på agendan.

Jag vet att du skrivit förr om hur sociala medier och internet påverkar oss och hur de skulle kunna användas bättre inom transportindustrin. Vad är dina tankar om detta?

Vi är redan påverkade av internet, snart blir det svårt även för transportindustrin att värja sig från digitala kanaler. Jag ser så många tecken på att det är nu det händer! På vårt årsmöte hade jag bjudit in Ericsson att berätta om projektet de har tillsammans med Maersk Line som går ut på att man från land styr temperaturen i de kylcontainers som fraktar frukt. Avocadon får inte vara övermogen när den kommer fram, ifall sjöresan tar längre tid än beräknat.

Jag ser hur man med hjälp av AIS (svarta lådan ombord) kan följa fartyg och räkna ut hur fort de kör, och med hjälp av all annan information som finns tillgänglig, om maskineri etc, därigenom kan räkna ut hur stor inverkan de har på miljön.

GOTRIS projektet som fokuserar på att det ska vara ”grön våg” från Vänern till Vinga, där bredbandsutbyggnad runt Göta Älv får en extra betydelse för Göta Älvbron.
Nu har jag bara givit några goda exempel som redan är på god väg, jag tror att det finns massvis med saker där digitala kanaler kan påverka mer. Vi ser ju nu att de som har kommit absolut längst med sociala media, Maersk, har utvecklat Facebook till ett intranät och att gränsen på nätet mellan dem och deras kunder förflyttat sig. Platsannonser kommer naturligtvis upp i deras eget flöde.

Sånt som ligger lite längre fram är kanske ”wearables” på besättningen för att ha koll på att de har sovit tillräckligt, eller ombord på kryssningsfartyg som har väldigt stor besättning, att alla är kvar ombord. Google-glasögon på kommandobryggan?

Till sist: Vilka blir de stora frågorna under hösten inom sjöfarten?

Höstens fråga är fortfarande det nya svaveldirektivet, som träder i kraft 1.1.2015. Just nu diskuteras vem gör vad? Hur ska man kontrollera att de nya reglerna efterföljs? Vad blir en eventuell konsekvens av att man inte uppfyller reglerna?

Och så kommer vi nog att fortsätta klaga på att vi inte riktigt har kommit ur de dåliga tiderna, som vi levt så länge med.

Lenas blogg finns att läsa här.

0