Ni som har följt Logistikfokus vet att en av våra skribenter är Henrik Sternberg, forskaren som ligger bakom den mycket uppmärksammade Cabotagestudien. När den svenska studien släpptes förra året publicerades även denna här på Logistikfokus. Under Almedalsveckan hölls även ett mycket uppmärksammat seminarium om den svenska studien.

Cabotagestudien har nu fortsatt och i senaste mätningen har bland annat Danmark inkluderats. Nu har Henrik, tillsammans med medförfattarna Andreas Holmberg, Gustaf Lindqvist och Günter Prockl, publicerat den danska delen av Cabotagestudien (en större, skandinavisk rapport kommer att publiceras senare). Den innovativa datainsamlingsmetoden har vidareutvecklats i den nya studien, bland annat genom att nu bygga in validering och justering för partiskhet som en del i studien. Dessutom har smartphoneappen som används för datainsamling uppgraderats för att hantera olika nationaliteter.

Cabotagestudien Danmark

Bild: Cabotagestudien

Rapporten finns att ladda ner via länken nedan. Några höjdpunkter:

  • Studien påvisar förekomsten av så kallat ”Big cabotage”, dvs åkerier som har som affärsidé att utnyttja cabotagereglerna
  • Studien hittar inga indikationer på illegal cabotagetrafik i Danmark
  • Enligt studien är den befintliga statistik från Eurostat om utländska fordon i Danmark missvisande och skulle kunna kompletteras med data från insamlingar som Cabotagestudien

Här kan du ladda ner rapporten:

”Cabotagestudien – A study on the movements of international vehicles in Denmark”

0