Realtime-splash-WIDE
En la cima! by Alejandro Juárez Attribution License

Du sitter på jobbet och inser att det är dags att åka hem. Du plockar upp din mobil, startar appen ResOplaneraren. Inom några sekunder har du på skärmen fått upp tre alternativa resvägar, alla med tidsangivelser som baseras på verklig data från kollektivtrafiksystemet. Väl ute på gatan tittar du på skärmen igen, två av alternativen har nu fått sämre utfall, tydligen var en spårvagn en minut sen vid Grönsakstorget. ”Nåväl, då får jag väl ta bussen istället då.”, tänker du. När du så sitter på bussen ser du på skärmen att spårvagnen nu har hunnit ikapp och om du går av vid nästa hållplats kan du byta till den istället. Du kommer att spara 2 minuter och tack vare detta hinner du med ett tidigare tåg.

Eller:

Du sitter på jobbet och inser att det är dags att åka hem. Du går ut till din bil och monterar din telefon i hållaren på instrumentbrädan. Du startar appen Waze och ser att just nu går trafiken i 72 km/h på E6:an förbi Mölndal. ”Inte illa”, tänker du och svänger höger ut i trafiken. Din fru skickar ett meddelande. Vid rödljuset läser du att hon har missat tåget och att hon vill att du hämtar upp henne. Hon går just nu på Skånegatan riktning norrut. Hon startar Waze på sin mobil och du anger i din egen mobil att du ska hämta upp henne. Hon och du guidas var och en för sig till en parkeringsficka där ni båda möts upp. Väl på väg till motorvägen ser du att en olycka i Kållered just har inträffat. Stopp på motorvägen från Torrekullamotet och söderut. Waze ger dig en alternativ rutt via 158:an och du följer instruktionerna. Det visar sig att du kommer dit innan trafikredaktionen på radio har hunnit rapportera om olyckan. Du hinner hem och kan hämta barnen på fritids utan att ringa det där pinsamma samtalet om att du är sen.

Två vardagssituationer som löses med hjälp av modern teknik. Det fantastiska med dessa båda tjänster är att vi accepterar den nytta de levererar utan att blinka. Det är lika självklart att använda en dynamisk reseplanerare som att slå på en realtidsuppdaterande navigator i mobilen. Men detta gäller bara för persontransporter. När det gäller gods ligger vi decennier efter. Vi förlitar oss på i grunden pappersbaserad information (”digital fraktsedel”) för att styra våra system och begreppet ”realtid” kan få den mest ärrade och erfarna transportledare att skaka sönder av stress. Det är nämligen väldigt svårt med realtid i godstransportbranschen. Ska man bena upp det lite kan man säga att det finns tre separata svårigheter.

RealtimeCollectText

Den första svårigheten handlar om datainsamling. Det som är relativt enkelt i kollektivtrafiken (position för egna fordon) är svårt när det kommer till godstransporter. Man behöver kunna samla in stora datamängder i realtid från en mängd olika system (förare, fordon, gods etc.). Dessa datamängder skiljer sig åt både till format, innehåll och struktur. Här finns stora utmaningar på sensorsidan, men också då det gäller att hitta relevanta parametrar att mäta.

Om den första svårigheten kan övervinnas står man snart inför nästa berg att bestiga.

RealtimeProcessText

Den andra svårigheten handlar om att i realtid kunna processa och behandla stora datamängder. I kollektivtrafiksystemen handlar detta om att tillhandahålla svaret på ett antal sökfrågor, såsom vilka linjer som är ankommande till en hållplats tillsammans med deras beräknade ankomsttid. I ett godstransportsystem kan det till exempel handla om att kombinera realtidsdata rörande ett fordons position med innehållet i två eller tre företags affärssystem, en avtalsdatabas, godsets temperatur, aktuell köstatus i en hamnterminal och den rådande trafiksituationen på tänkbara infartsleder. Komplext är bara förnamnet.

RealtimeExploitText

Den tredje svårigheten är ändå den som kommer att bjuda störst utmaning. Den handlar om att i realtid kunna exploatera det beslutsunderlag som föregående steg genererar. För mig som kollektivtrafikresenär är det enkelt. Jag kan själv fatta realtidsbeslut baserat på innehållet i min smarta app. Och jag kan själv agera. När det kommer till godstransporter är det betydligt svårare. Att ha kunskap om en möjlig optimering eller förbättring av ett system innebär inte att själva förändringen går att genomföra. Man måste i realtid kunna påverka och styra händelser och beslut i det fysiska transportsystemet baserat på dynamiska beslutsunderlag. Detta kräver en mycket god, digital, kontroll av det fysiska systemet.

Som transportforskare ser jag tre berg som måste, måste bestigas. Utan dessa berg kommer godstransporter aldrig att kunna nå sin fulla effektivitetspotential, helt enkelt eftersom den information som behövs inte finns tillgänglig i tid, kan processas i tid eller kan exploateras i tid. För att bestiga dessa berg behövs flera olika kompetenser, flera olika vetenskapsgrenar. Som forskare ser vi en helhetsbild som kräver koordinerade insatser från transportbranschen och dess leverantörer (fordonstillverkare, transportföretag, IT-företag med mera), samhällsaktörer (infrastrukturägare, lagstiftare etc.), forskare (logistiker, transportforskare, matematiker, informatiker etc.) och inte minst från godstransportbranschens kunder – varuägarna. Vi ser också ett kritiskt behov av att hitta affärsmässiga lösningar som betalar sig för de företag som väljer att ”uppgradera” sina system och processer.

Detta vill vi jobba med. Vill du? Hör av dig i så fall.

1