En byggnadsarbetare bygger hus. En busschaufför transporterar passagerare. En läkare botar sjuka. En logistikforskare gör … vadå?

Ja, vad gör vi som forskar på transporter och logistik egentligen? Kan du svara på det? Vilken nytta levererar vi? Till vem? Frågor som ibland är lika svåra att besvara som de är enkla att ställa.

Tittar man rent vetenskapligt kan man säga att vi levererar ny kunskap i form av avhandlingar, uppsatser och artiklar. Kul för den publicerade forskaren, ointressant för de flesta andra. Nej, ska man se på den nytta vi i någon mån presterar får man titta på saken utifrån.

Vem drar nytta av det vi gör? Och till vilken nytta?

Näringslivet som helhet är en av våra största kunder och kravställare. Vi utbildar arbetskraft, förhoppningsvis den bästa arbetskraften som finns att tillgå. Vi överför vår idogt insamlade och skapade kunskap till studenter som sedan tar med sig denna kunskap ut i arbetslivet. Varje student är ett frö. Näringslivet är jorden.

För transportföretagen gör vi väldigt mycket. Vi arbetar med ny teknik, dess möjligheter och begränsningar. Vi lägger tiotals manår på att höja fyllnadsgraden i lastbärare. Vi skapar avancerade beslutsmodeller som hjälper transportbranschen att möta framtida krav. Vi tar fram morgondagens transportsystem som fokuserar på hållbarhet och effektivitet.

För transportköpare tar vi fram modeller och metoder för hur de ska designa försörjningskedjor. Vi utvecklar modeller för kostnadseffektivitetsökningar. Vi svarar på frågor om hur en försörjningskedja skall designas.

För producerande industri är vi ovärderliga. Vi hjälper dem att effektivisera, att på bästa möjliga sätt hantera de ofantligt komplexa flöden som finns i en modern produktionsorganisation.

För samhället tar vi fram förklaringsmodeller över hur logistikbranschen agerar och kan tänkas agera beroende på olika policybeslut. Vi hjälper myndigheter med expertkunskap inom ett flertal olika områden.

Och allt detta kan vi göra eftersom vi är obotligt och omättligt intresserade av det vi gör. Av att skapa ny kunskap. Av att hela tiden hitta något som är lite bättre, som förklarar lite bättre, som ökar förståelsen. Och den kunskap som produceras är dessutom kvalitetsgranskad. Baserad på solida vetenskapliga principer.

071of365[NTR23] by ntr23, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by  ntr23

Men – tänker du nu – hur kan jag dra nytta av forskningen? Det är väl bara studenter, andra forskare eller möjligtvis storföretag som har något att hämta?
Faktiskt inte. Vi som forskar vill väldigt gärna känna till dina problem, besvara dina frågor och kanske även leverera högklassiga, välutbildade proffs till din verksamhet.

Så tveka inte att ringa upp ditt favorituniversitet. Ring till växeln och be att få bli kopplad till en logistikforskare. Vem vet? Det kan vara ett de bästa telefonsamtalen du haft!

[Denna krönika är tidigare publicerad i tidningen Transportnytt, nr 5-2011]

0