Trafikverket publicerade i somras en rapport som jag tänkte tipsa om. De har gjort en inventering av alla mobila IT-system som finns på marknaden i Sverige. Rapporten – som heter Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten – Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd – är på 75 sidor och presenterar en bra översikt.

Totalt 24 system ingår i kartläggningen som fokuserar på bränsleuppföljning och förarstöd. Detta innebär att tonvikten i rapporten inte ligger på funktioner som orderhantering, navigation, ruttoptimering eller andra verksamhetsstöd.

Trots detta utgör studien en användbar lista över aktörerna på marknaden och en stor del av rapporten är skriven av de respektive leverantörerna (de får själva beskriva sin egen produkt).

Materialet som redovisas är helt och hållet baserat på leverantörernas egna uppgifter och får alltså tolkas därefter, men kartläggningen är hur som helst klart intressant för alla som vill få koll på denna mycket expansiva marknad.

Rapporten kan laddas ner från Trafikverkets hemsida.

0