Fler och fler varuägare ser möjligheten att sälja logistiktjänster. I sin enklaste form handlar det om att sälja överkapacitet i lagring eller en transport, men i vissa fall mer kompletta TPL-lösningar. Exempel på varuägare som (oftast i eget bolag) har produktifierat sin logistik är KG Knutsson via SNLog, Antalis (en internationell pappersgrossist) och Selector Logistik vars verksamhet från början är sprungen från IT-distributören Isoldas logistiklösning. Nyligen kunde man även läsa att Milko tecknar avtal om mjölkleverans med Coop. Logsitiktjänster produceras i Coops egna logistikbolag Coop Logistik AB och affären innebär en logistiklösning där Milkos produkter fraktas i Coops transporter till butikerna.

0